Ogłoszenia


Obniżenie opłat za korzystanie z miejsca w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Szanowni Państwo, Informujemy, iż z dniem 31 marca 2020 r. weszło w życie nowe zarządzenie w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Prosimy o zapoznanie się z jego treścią: Zarządzenie nr 11 Prorektora ds. Collegium Medicum z 31marca2020 roku

Zmiany w regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia do 30 września 2020 obowiązują nowe zasady składania wniosków o przyznanie jednorazowej zapomogi oraz o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Szczegóły  znajdują się na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickim CM

Komunikat nr 11-2020 Dziekana WL dotyczący szczegółowych rekomendacji sposobu prowadzenia zdalnych zajęć praktycznych

Kraków, dnia 7 kwietnia 2020 r. Szanowni Państwo, Nauczyciele akademiccy WL UJ CM W związku z wprowadzeniem przez rozporządzenie MNiSW możliwości prowadzenia zajęć praktycznych metodami zdalnymi przedstawiamy poniżej szczegółowe rekomendacje dotyczące sposobu ich realizacji: Zajęcia powinny odbywać się w grupach ćwiczeniowych, zwykle 6 osobowych. Możliwe jest łączenie grup dwuosobowych na roku VI kierunku lekarskiego do maksymalnej liczebności 6 studentów. Rekomendowanym sposobem prowadzenia zajęć klinicznych jest […]

Informacja kierownika Centrum Zdalnego Nauczania UJ, dr Jacka Urbańca związana z dostępnością i wykorzystaniem narzędzi służących zdalnemu nauczaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim

SPOTKANIA MS TEAMS PRZEZ PEGAZA Z głosów, jakie docierają od Państwa na HelpDesk CZN, wynika, że tworzenie tzw. ZESPOŁÓW w MS Teams jest – dla przynajmniej części pracowników – uciążliwe. Dodatkowo, w sytuacji przynależności do wielu zespołów niektórzy pracownicy mają kłopot z zarządzaniem nimi. Dlatego w CZN wdrożyliśmy na platformie Pegaz rozwiązanie wspomagające korzystanie z MS Teams. Nauczyciel akademicki, który zmigrował swoją służbową pocztę do Chmury UJ (tak uczyniła […]

Komunikat nr 10-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 4 kwietnia 2020 r. Dotyczy realizacji zajęć praktycznych metodami zdalnymi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020   Szanowni Państwo, Nauczyciele akademiccy WL UJ CM w związku z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany standardów kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w bieżącym roku akademickim rekomendujemy, aby podjęta została przez Państwa realizacja zajęć praktycznych, w tym ćwiczeń i symulacji. Pełne brzmienie rozporządzenia jest dostępne […]

Konkurs “Supertalenty w Medycynie”

Supertalenty w Medycynie – to prestiżowy plebiscyt organizowany przez redakcję “Pulsu Medycyny” od 2012 roku. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy (do 39 roku życia), którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 20 kwietnia 2020 roku o godz. 12.00. Udział w konkursie można zgłaszać osobiście (formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://pulsmedycyny.pl/supertalenty/rejestracja/ ). Prawo […]

Rozporządzenie MNiSW zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkodnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Wspomnienie o Pani Profesor Wiesławie Tracz

Prof. dr hab. med. Wiesława Tracz 1939 – 2020 Trudno jest pisać wspomnienie o Pani Profesor Wiesławie Tracz, z którą tak wielu związało swoje życie zawodowe przez ponad 30 lat, którą szanowaliśmy, podziwialiśmy i której działalność i osiągnięcia wystarczyłyby na kilka godnych życiorysów. Wiesława Tracz w urodziła się 2 stycznia 1939 roku w Gorzkowicach (obecnie – powiat piotrkowski, województwo łódzkie). Początkowo Jej życie zawodowe związane było z Łodzią. Tam w 1962 roku ukończyła […]

Uzupełnienie komunikatu nr 9-2020 Dziekana WL dotyczącego zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 1 kwietnia 2020 r. Dotyczy sposobu przeprowadzania zaliczeń przedmiotów metodami zdalnymi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 Szanowni Państwo, W uzupełnieniu komunikatu nr 9-2020 Dziekana WL, uprzejmie informujemy, że funkcjonalność egzaminów testowych jest również dostępna na platformie Pegaz, która obok platformy Microsoft FORMS jest rekomendowanym narzędziem do zdalnego testowania studentów na WL UJ CM. Poniżej przedstawiamy skrócony opis przygotowany przez pana dr. Jacka Urbańca, Kierownika […]

Komunikat nr 9-2020 Dziekana WL dotyczący zdalnych zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 31 marca 2020 r. Dotyczy sposobu przeprowadzania zaliczeń przedmiotów metodami zdalnymi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 Szanowni Państwo, Nauczyciele akademiccy WL UJ CM   Uprzejmie informujemy, że w okresie zawieszenia zajęć kontaktowych na WL UJ CM możliwe jest przeprowadzenie kolokwiów i zaliczeń przedmiotów za pomocą narzędzi internetowych. Rekomendowanym narzędziem do zaliczeń pisemnych w formie testów jest platforma MS FORMS, dostępna dla wszystkich […]Wielkość fontu
Kontrast