Ogłoszenia


Informacje dot. internacjonalizacji i profesorów wizytujących w UJ i UJ CM

Informacje dot. internacjonalizacji i profesorów wizytujących w UJ i UJ CM

Lista wiodących publikacji z pierwszym i ostatnim autorem z Wydziału Lekarskiego UJ CM za rok 2017

Szanowni Państwo, Z przyjemnością przedstawiamy listę wiodących publikacji, których pierwszym i ostatnim autorem są pracownicy Wydziału Lekarskiego UJ CM, opublikowanych (lub zakwalifikowanych do druku) w roku 2017. W rankingu obejmującym 52 publikacje, ułożone wg malejącego wskaźnika Impact Factor ISI (IF 6,607 – 3,226), przedstawiono artykuły (bez komentarzy i listów do redakcji), w których pierwszy i ostatni autor jest pracownikiem WL UJ CM. Wybór powyższego kryterium, zapewne dalekiego od doskonałości, jak […]

Lista Stu 2017 – stu naukowców z WL UJ CM z największym dorobkiem publikacyjnym za rok 2017

Szanowni Państwo, Z przyjemnością przedstawiamy Listę Stu Naukowców – pracowników Wydziału Lekarskiego UJ CM, którzy w Ankiecie Samooceny za 2017 otrzymali najwięcej punktów za opublikowane artykuły w czasopismach naukowych (uwzględniono wyłącznie punkty wynikające z artykułów opublikowanych w 2017 roku w czasopismach znajdujących się na odpowiednich listach MNiSW). Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy znaleźli się w tegorocznym zestawieniu i życzymy jeszcze wyższej ilości punktów na Liście Stu 2018 Lista Stu 2017   […]

4 maja 2018, czas wolny od zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 26 kwietnia 2018 r. P.T. Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów, Studenci  Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum   Uwzględniając postulaty studentów ustalam w dniu 4 maja br. czas wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Jednocześnie przypominam o obowiązku odrobienia zajęć dydaktycznych zaplanowanych na ten dzień.   Dziekan Wydziału Lekarskiego Prof. […]

Dyżury pracowników w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w środy do godz. 17:00

Zgodnie z  Komunikatem Dziekanatu Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 03.01.2017 roku dotyczącym wydłużenia godzin przyjęć studentów w dziekanacie (…)

Praktyki wakacyjne 2018 dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego

Praktyki wakacyjne 2018 dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego Dziekanat Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na zagraniczne kliniczne praktyki wakacyjne dla studentów  III, IV i V roku kierunku lekarskiego. Istnieje możliwość wyjazdu do: Archangielska (Rosja; 10 miejsc, 3-28 września) Grodna (Białoruś; 5 miejsc, 2-27 lipca) Greifswaldu (Niemcy; 10 miejsc, 6-31 sierpnia) Lwowa (Ukraina; 10 miejsc, 3 tygodnie: 6-27 sierpnia) O praktyki mogą się starać studenci z wysoką średnią ocen […]

Rochester 2018/19 – ogłoszenie dla studentów V roku kierunku lekarskiego

ROCHESTER 2018/19 Uniwersytet w Rochester (New York, USA  http://www.urmc.rochester.edu/smd/) oferuje dla studentów ostatniego roku 3 miejsca (ewentualne dodatkowe miejsce finansowane częściowo ze środków UJ CM*), celem odbycia 3-miesięcznych studiów klinicznych. Uniwersytet w Rochester zwalnia studentów z opłaty czesnego oraz ubezpieczenia związanego z praktyką lekarską oraz oferuje stypendium na pokrycie kosztów zakwaterowania i „kieszonkowego”. Studenci muszą we własnym zakresie uzyskać fundusze na podróż, ubezpieczenie zdrowotne, wizę oraz inne wydatki osobiste. […]

Egzamin OSCE dla VI roku kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo, Kadra Dydaktyczna Wydziału Lekarskiego W związku z przeprowadzanym w tym roku po raz pierwszy na VI roku studiów Obiektywizowanym Strukturyzowanym Egzaminem Klinicznym (OSCE) zwracamy się z prośbą do wszystkich chcących wesprzeć organizacyjnie lub merytorycznie realizację tego ważnego zadania o zgłaszanie się do jednostki koordynującej egzamin – Zakładu Dydaktyki Medycznej. ZDM będzie potrzebować pomocy zarówno przy przeprowadzaniu egzaminu jak i przy przygotowaniu. Egzamin odbędzie […]

Druga edycja szkolenia RODO dla pracowników Wydziału Lekarskiego

Pracownicy Wydziału Lekarskiego zainteresowani znajomością przepisów o ochronie danych osobowych a w szczególności pracownicy sekretariatów jednostek organizacyjnych wydziału, administratorzy danych osobowych. Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 23 maja br. w godz. 9:00-12:30, w Sali Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12. Szkolenie ma […]

Ubezpieczenie NNW dla pracowników i studentów

W związku z licznymi zapytaniami, uprzejmie informuję, że od roku akademickiego 2017/2018 studenci i pracownicy dydaktyczni UJ CM są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych i praktykach zawodowych, wynikających z programu studiów, realizowanych poza Uczelnią. Jednocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że koszty leczenia poekspozycyjnego nie są objęte w/w ubezpieczeniem. Jednakże, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2012 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 10 stycznia 2012 r. – koszty postępowania poekspozycyjnego […]Wielkość fontu
Kontrast