Ogłoszenia


Pierwsza aplikacja Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu do IV edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” – zakończona sukcesem

Pierwsza aplikacja Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu do IV edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” – zakończona sukcesem

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej DLA STUDENTÓW OD IV DO VI ROKU STUDIÓW, kształcących się na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej DLA STUDENTÓW OD IV DO VI ROKU STUDIÓW, kształcących się na kierunku lekarskim. Pomoc materialna będzie przyznana na okres 9 miesięcy tj. od października do czerwca każdego roku studiów w wysokości 1.500 zł lub 2.000 zł, w zależności od okresu związania się ze Szpitalem po ukończeniu studiów. Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki: jest studentem kształcącym się […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim – powiat włoszczowski

Powiat włoszczowski ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego. Wniosek należy złożyć do 11 września br. Przez dziewięć miesięcy – od 1 października br. do końca czerwca 2021 r. – studenci będą otrzymywali po 2 tys. zł. W zamian za taką pomoc stypendyści zobowiążą się do odbycia – po zakończeniu nauki – stażu i podjęcia pracy we włoszczowskim szpitalu, na czas nie krótszy niż okres pobierania stypendium. Szczegółowe informacje są dostępne […]

Przedłużenie naboru tematów badawczych do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2020/21

Szanowna Pani Profesor, Szanowny Panie Profesorze, W związku z licznymi prośbami dotyczącym możliwości przedłużenia naboru tematów badawczych do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2020/21 uprzejmie informuję, iż zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej par. 13 ust.4a podejmuję decyzję o uruchomieniu dodatkowego terminu zgłaszania tematów badawczych, który rozpocznie się dnia 27 lipca 2020r. i zakończy się dnia 29 lipca 2020r. do godz. 15.00. Termin zgłaszania tematów badawczych […]

Nagrody dla studentów ostatniego roku WL – edycja 2020

W dniu 6. lipca 2020 roku w Auli Nowodworskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Rektora UJ CM oraz nagród Dziekana WL UJ CM dla studentów ostatniego roku Wydziału Lekarskiego. Poniżej przedstawiamy laureatów nagród. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej.   NAGRODY REKTORA UJ CM Nagrody Rektora 2020 Robert Kupis Klaudiusz Bolt Aleksandra Woźniak Zuzanna […]

Global Health Education – wspólne zajęcia studentów WL UJ CM ze studentami Cleveland Clinic

Na stronach wydawanego przez Cleveland Clinic Learner College of Medicine czasopisma „InSight” ukazał się obszerny artykuł na temat współpracy studentów naszej Uczelni ze studentami prestiżowej Cleveland Clinic https://portal.cclcm.ccf.org/cclcm/cclcmdependencies/newsletter/LCM_InSight_newsletter_May_2020.pdf Na wiele miesięcy przed wybuchem pandemii COVID-19, w czasie której fizyczne dystansowanie się stało się codziennością, a nauczenia na odległość nową rzeczywistością, grupa studentów UJ Collegium Medicum wraz ze swoimi kolegami z Cleveland Clinic Learner College of Medicine (CCLCM) […]

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych – Zarząd Powiatu Kłobuckiego

Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego. Wniosek o przyznanie stypendium zainteresowani składają w Starostwie Powiatowym w Kłobucku lub przesyłają pocztą (decyduje data wpływu) w terminie określonym w informacji o naborze wniosków z dopiskiem „WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH KIERUNKU LEKARSKIEGO – NIE OTWIERAĆ”. Stypendium ma charakter pieniężny, przysługuje tylko w czasie trwania studiów i jest przyznawane […]

Komunikat Nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego UJ CM dla grupy pracowników Wydziału Lekarskiego UJ CM niebędących nauczycielami akademickimi w celu wyboru 6 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego

 Komunikat Nr 8 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum dla grupy pracowników Wydziału Lekarskiego UJ CM niebędących nauczycielami akademickimi w celu wyboru 6 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM

Komunikat Nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego UJ CM dla grupy nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego UJ CM nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi, w celu wyboru 25 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego

  Komunikat Nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum dla grupy nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego UJ CM nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi w celu wyboru 25 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Klinice Kardiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim UJ CM…Wielkość fontu
Kontrast