Ogłoszenia


Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w części przeznaczonej na projekty badawcze w roku 2020

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w części przeznaczonej na projekty badawcze w roku 2020 Szanowni Państwo, w ślad za Decyzją nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie prowizorium finansowego na rok 2020 z dnia 29 listopada 2019 roku, które zakłada, że subwencja na 2020 rok będzie równa wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego […]

Pismo prof. dr hab. Magdaleny Strus Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu do Kierowników jednostek organizacyjnych UJ CM

Kraków, dnia 5 maja 2020 r. Szanowni Państwo Kierownicy Jednostek Organizacyjnych UJ CM Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o zachęcenie wszystkich pracowników posiadających co najmniej stopień naukowy dr. habilitowanego, do składania wniosków z proponowanymi tematami badawczymi dla doktorantów, którzy będą ubiegali się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2020/2021. Podobnie jak w roku ubiegłym ze względu na ograniczoną pulę […]

Próbny Lekarski Egzamin Końcowy 2020 – edycja zdalna nr 1

Uprzejmie informuję, że dnia 9. maja 2020 roku z inicjatywy Dziekana WL UJ CM odbędzie się próbny Lekarski Egzamin Końcowy dla absolwentów i studentów wyższych lat kierunku lekarskiego. Egzamin będzie składał się z 200 pytań i będzie przeprowadzony w formie zdalnej. Rozpocznie się o godzinie 10.00, przewidywany czas trwania to 200 min. Zachęcam do udziału a zainteresowanych zapraszam do rejestracji w systemie USOSweb pod adresem: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=rej&rej_kod=WL-19%2F20L-PR-EGZ-LEK&callback=g_5ddd18d2 Termin rejestracji upływa 7. maja […]

Komunikat dotyczący projektów realizowanych w oparciu o szpitale uniwersyteckie

Kraków, dnia 3 maja 2020 r.   Szanowni Państwo, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni Wydziału Lekarskiego UJ CM: Zwracam się z prośbą o przesłanie na adres mailowy Dziekanatu Wydziału Lekarskiego ( dziekwl@cm-uj.krakow.pl ) informacji dotyczących prowadzonych przez Państwa w oparciu o szpitale uniwersyteckie oraz szpitale na bazie zewnętrznej projektów badawczych, które mogą nie być ujęte w danych Działu Nauki Collegium Medicum UJ. Przedmiotem zapytania są w szczególności granty badawcze towarzystw […]

Regulamin Nagród Dziekana Wydziału Lekarskiego dla studentów ostatniego roku studiów WL UJ CM

Kraków, dnia 3 maja 2020 r. Dziekan Wydziału Lekarskiego przyznaje co roku jedną nagrodę za najlepszą publikację oraz trzy nagrody za najwyższą średnią dla studentów ostatniego roku studiów. Warunkiem przyznania Nagrody za Najlepszą Publikację jest złożenie podania w formie elektronicznej ( dziekwl@cm-uj.krakow.pl ) do dnia 30 maja z załączoną jedną publikacją opublikowaną w toku studiów z afiliacją WL UJ CM. Praca może zostać nagrodzona pod warunkiem, że aplikujący student […]

Komunikat nr 14-2020 Dziekana dotyczący zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w formie zdalnej na WL UJCM

Kraków, dnia 3 maja 2020 r.   Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń końcowych w formie zdalnej na WL UJ CM W nawiązaniu do zarządzenia nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku uprzejmie informuję, że do dnia 30. września 2020 r. egzaminy oraz zaliczenia kończące przedmiot mogą być prowadzone z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację. Zmiana formy zaliczenia końcowego lub egzaminu, sposób i termin jego przeprowadzenia wymagają zgody […]

Komunikat nr 13-2020 Dziekana dotyczący zasad zaliczania praktyk wakacyjnych przez studentów Wydziału Lekarskiego pracujących jako wolontariusze na oddziałach szpitalnych w związku z pandemią COVID-19

Kraków, dnia 28 kwietnia 2020 r. Zasady zaliczania praktyk wakacyjnych przez studentów Wydziału Lekarskiego pracujących jako wolontariusze na oddziałach szpitalnych w związku z pandemią COVID-19 Informuję, że godziny pracy wolontaryjnej studentów wszystkich trzech kierunków Wydziału Lekarskiego na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w okresie epidemii COVID-19 mogą zostać zaliczone na poczet części praktyk wakacyjnych. Liczba zaliczonych godzin wolontaryjnych może maksymalnie wynosić: 15 w przypadku praktyk […]

WL – obowiązek złożenia Arkusza Samooceny za 2019 r. niezależnie od posiadanych osiągnięć – przedłużenie terminu do 4.05.2020

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominamy, że obowiązkiem każdego pracownika prowadzącego badania naukowe niezależnie od posiadanych osiągnięć i publikacji jest złożenie Arkusza samooceny za rok 2019   Termin złożenia Arkusza samooceny został przesunięty do dnia 4 maja br. E-AS wypełniany jest częściowo automatycznie – pobiera z bazy “Bibliografia UJ CM” dane dotyczące publikacji. Punkty dotyczące liczby cytowań, indeksu Hirscha, informacji o patentach, kierownictwie projektami badawczymi i promotorstwie […]

Ankieta dotycząca zastosowania technologii immersyjnych (AR/VR) w edukacji zdalnej

Szanowni Państwo, Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie, dotyczącej wykorzystania mieszanej rzeczywistości (Mixed Reality): Wirtualna Rzeczywistość (Virtual Reality – VR) i Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality – AR). Czy technologie VR/AR mają zastosowanie w nauczaniu zdalnym (e-learning), zwłaszcza w czasach pandemii? Obecnie obserwujemy jak kluczowym elementem staje się edukacja zdalna, łącząca różne formy e-learningu z metodami wirtualnej rzeczywistości VR i poszerzonej rzeczywistości […]

Warsztaty „Wniosek ERC krok po kroku” – Webinaria Polskiej Akademii Nauk

Szanowani Państwo, serdecznie zapraszamy naukowców planujących złożenie aplikacji w konkursach ERC Starting i Consolidator Grants do udziału w kolejnych, interaktywnych webinariach „Wniosek ERC krok po kroku” prowadzonych przez ekspertów z Biura ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Webinaria odbędą się na platformie ZOOM w kolejne czwartki dniach 14 maja, 18 czerwca i 9 lipca w godzinach 9:00 – 15:30. W trakcie spotkania poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku do konkursu […]Wielkość fontu
Kontrast