Ogłoszenia


Samoocena za 2020 r. – elektroniczny arkusz samooceny

Szanowni Państwo! We wtorek 16 marca 2021 r. włączony zostal Arkusz samooceny za rok 2020. E-AS wypełniany jest częściowo automatycznie dane dotyczące publikacji pobierane są z bazy Bibliografia UJ CM. Punkty dotyczące liczby cytowań, indeksu Hirscha, informacji o patentach i kierownictwie projektami badawczymi wypełnia pracownik. Wypełnienie Arkusza ułatwi wcześniejsze przygotowanie sobie liczby cytowań za rok 2020 i wartości indeksu Hirscha. Link do Arkusza zostal zamieszczony na stronie […]

Próbny Lekarski Egzamin Końcowy, 11.05.2021 – edycja dodatkowa

Uprzejmie informuję, że dnia 11. maja 2021 roku z inicjatywy Dziekana WL UJ CM odbędzie się próbny Lekarski Egzamin Końcowy dla absolwentów i studentów wyższych lat kierunku lekarskiego. Egzamin rozpocznie się o godzinie 15.00 w aulach Centrum Dydaktyczno-Kongresowego WL przy ul. św. Łazarza 16. Zachęcam do udziału a zainteresowanych zapraszamy do rejestracji (od 15 marca br.) w systemie USOSweb do grupy nr 3 oznaczonej jako praca samodzielna i opisanej jako Próbny egzamin LEK […]

Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 28 lutego 2021 r.

  Publikacje pracowników i doktorantów WL UJ CM dodane do bazy PubMed w okresie od 1 do 28 lutego 2021 r. opublikowane w czasopismach z Impact Factor powyżej 3,500 lub w czasopismach z górnego kwartyla dla dziedziny (Q1) wg Journal Citation Reports ed. 2019   Publikacje pracowników i doktorantów UJ CM dodane do bazy PubMed od 1 do 28 lutego 2021 r.

Wolontariat w związku z pandemią COVID-19 – zasady zaliczania praktyk wakacyjnych przez studentów Wydziału Lekarskiego

Kraków, dnia 07. marca 2021 Wolontariat w związku z pandemią COVID-19 Zasady zaliczania praktyk wakacyjnych przez studentów Wydziału Lekarskiego pracujących jako wolontariusze na oddziałach szpitalnych w związku z pandemią COVID-19 (aktualizacja ogłoszenia z dnia 12. listopada 2020) Uprzejmie informuję, że godziny pracy wolontaryjnej studentów wszystkich trzech kierunków Wydziału Lekarskiego na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w okresie epidemii COVID-19 mogą zostać zaliczone na poczet […]

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego – ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów od IV do VI roku studiów, kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki, tj. na okres kolejnych 9 miesięcy, począwszy od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca roku następnego lub na krótszy okres, jeżeli wnioski o udzielenie stypendium zostały złożone i rozpatrzone w trakcie roku akademickiego. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 2 000 zł miesięcznie. […]

Komunikat Dziekana WL w sprawie trybu prowadzenia zajęć na wszystkich kierunkach WL UJ CM

Szanowni Państwo Koordynatorzy Zajęć i Kierownicy Jednostek WL UJ CM: W związku z zakończeniem akcji szczepień przeciwko COVID-19 wśród pracowników i studentów UJ CM powstają warunki do rozszerzenia zakresu zajęć stacjonarnych prowadzonych na wszystkich trzech kierunkach Wydziału Lekarskiego. Informuję, że zajęcia w rozpoczynającym się semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 poszczególne typy zajęć będą realizowane w następujących trybach: Wykłady – tryb zdalny Seminaria – tryb stacjonarny z uwzględnieniem […]

Absolwenci kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM najlepsi w Polsce. Wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2021

W tegorocznej wiosennej edycji lekarskiego egzaminu końcowego (LEK) absolwenci kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM (265 absolwentów) uzyskali najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni medycznych w Polsce ex aequo z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w najliczniejszej kategorii obejmującej lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach (78% wszystkich zdających). Absolwenci naszego Wydziału uzyskali 172,23 punktów co stanowi 2,65 punktu więcej niż średnia wszystkich uczelni. W kategorii lekarzy zdających […]

Próbny Lekarski Egzamin Końcowy – sesja zimowa 2021

Dnia 8. lutego 2021 r. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL odbył się kolejny próbny Lekarski Egzamin Końcowy. Wzięli w nim udział studenci wyższych lat studiów oraz absolwenci Kierunku Lekarskiego, łącznie blisko 200 osób. Jego celem było przygotowanie do zdawania właściwego egzaminu, w szczególności zwrócenie uwagi na zagadnienia wymagające poszerzenia wiedzy. Test podobnie jak LEK składał się z 200 pytań z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, […]

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie zebrania wyborczego

503.0041.2.2021 Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 11 lutego 2021 r.   w nawiązaniu do komunikatu z dnia 10 lutego 2021 r. (503.0041.1.2021) uprzejmie informuję, że celem zwołanego na dzień 18 lutego 2021 r. zebrania wyborczego będzie wybór jednego członka Rady Dyscypliny Nauki medyczne UJ. Pozostałe informacje zawarte w w/w komunikacie bez zmian. prof. dr hab. Piotr Richter Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału […]

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zebrania wyborczego

503.0041.1.2021 Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z dnia 10 lutego 2021 r. zgodnie z uchwałą nr 12 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wskazania wydziałowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia wyborów członków rad dyscyplin na kadencję 2019-2022 oraz § 65 ust.3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego zwołuję na dzień 18 lutego 2021 r. godzina 12.15 (I termin), godzina 12.30 (II termin) zebranie wyborcze w celu wyboru dwóch […]Wielkość fontu
Kontrast