Ogłoszenia


Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich za rok 2019

Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich za rok 2019 503.0201.1.2020 KOMUNIKAT nr 1 Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum  z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich za rok 2019   Uprzejmie zawiadamiam, że stosowanie do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia […]

Uroczyste Promocje Doktorskie Wydziału Lekarskiego UJ CM – 30.01.2020

30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie: 9.00, 10.30 oraz 12.00 w Auli Collegium Novum odbyły się 3 tury promocji doktorskich Wydziału Lekarskiego UJ CM. Uroczystości poprowadzili: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki prorektor ds. Collegium Medicum UJ oraz prof. dr hab. Maciej Małecki, dziekan Wydziału lekarskiego. 35 promowanych złożyło przysięgę doktorską i odebrało dyplomy oraz gratulacje z rąk rektora, dziekana oraz swoich promotorów. Po zakończeniu uroczystości i złożeniu podpisów w Sali Senackiej zostały wykonane wspólne fotografie pamiątkowe. […]

Komunikat w sprawie możliwości przedstawienia kandydatów do nadania orderów, odznaczeń, Medali za Długoletnią Służbę lub Medali Komisji Edukacji Narodowej

Kraków, dnia 29 stycznia 2020 r. 503.1131.1.2020 P.T. Kierownicy Jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM Uprzejmie informuję Kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM o: możliwości przedstawienia odpowiednich kandydatów do nadania orderów, odznaczeń, Medali za Długoletnią Służbę lub Medali Komisji Edukacji Narodowej, wraz ze stosownym uzasadnieniem. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (Dz.U.123, poz. 848), z wnioskiem […]

Kolejna edycja Nagrody im. Tadeusza Browicza

Uprzejmie informujmy, że w tym roku zostanie przyznana przez Polską Akademię Umiejętności nagroda im. Tadeusza Browicza. Oprócz nagrody głównej zostanie przyznana nagroda dodatkowa dla młodego pracownika naukowego. Kandydatury można zgłaszać do końca marca br., na adres Kancelarii PAU, Wydział V Lekarski, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków. http://pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/nagrody-i-wyroznienia/nagroda-im-browicza REGULAMIN NAGRODY IM. TADEUSZA BROWICZA WYDZIAŁU LEKARSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI Nagroda przyznawana jest uczonym polskim za jedną pracę […]

VII Ogólnopolska Olimpiada „Język Angielski w Naukach Medycznych”

Zapraszamy studentów wszystkich wydziałów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na kolejną edycję Olimpiady „Język Angielski w Naukach Medycznych” organizowaną przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy współudziale między innymi Centrum Językowego UJ CM. Dla 10 osób z najwyższymi wynikami nagroda w postaci zwolnienia z pisemnej części egzaminu z języka angielskiego, a dla wszystkich biorących udział w II etapie zwolnienie z całości egzaminu! I etap […]

Weryfikacja zaliczenia wykładów E-learningowych na platformie PEGAZ – instrukcja

Uprzejmie informujemy, że platforma PEGAZ umożliwia weryfikację zaliczenia przez studentów wykładów E-learningowych. W celu odczytania zaliczenia przez studenta każdego z wykładów z osobna jak i całości kursu e-learningowego należy na stronie przedmiotu na platformie PEGAZ wybrać ikonę Wyniki studentów (zrzut ekranu w załączeniu).

Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – prezentacja RWL  Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 grudnia 2019 roku w sprawie: Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim – ogłoszenie Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendium jest przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. W przypadku studenta V roku studiów, stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI roku studiów. Wysokość stypendium wynosi 2 000 złotych miesięcznie. Wniosek, na druku określonym w załączniku do ogłoszenia, należny złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym […]

Komunikat w sprawie uzupełniania zaliczeń w systemie USOSweb

Szanowni Państwo, Koordynatorzy i prowadzący zajęcia na Wydziale Lekarskim W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną, uprzejmie proszę o niezwłoczne uzupełnienie protokołów zaliczenieniowych prowadzonych przedmiotów w systemie USOSweb. Z wyrazami szacunku, dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ Prodziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka  

Prośba o wsparcie organizacji próbnego egzaminu LEK

Szanowni Państwo, W związku z bardzo dużą frekwencją studentów i absolwentów WL na próbnym egzaminie LEK zwracam się z prośbą o deklarację wsparcia organizacyjnego w jego przeprowadzeniu. Egzamin odbędzie się w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym w dniu 8 lutego 2020 roku w godzinach 10.00 do 14.00. Osoby zainteresowane współpracą proszę o kontakt z panem dr. Konradem Jabłońskim (email: konrad.jablonski@uj.edu.pl ) Z wyrazami szacunku, prof. dr hab. Maciej Małecki Dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ Prodziekan […]Wielkość fontu
Kontrast