Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w 2020 r.

Kraków, dnia 04.09.2020 r.

503.1130.5.2020

Szanowni Państwo

Dyrektorzy/Kierownicy

Jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM

 

                W nawiązaniu do komunikatu nr 20 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w 2020 r. uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków o nagrody.

Wnioski o nagrody dla nauczycieli akademickich muszą być zaopiniowane przez Radę Wydziału Lekarskiego UJ CM na posiedzeniu w dniu 24 września 2020r.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o przedkładanie wniosków sporządzonych zgodnie z cyt. wyżej komunikatem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2020 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UJ CM w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej) na adres:  dziekwl@cm-uj.krakow.pl

Wzorem roku ubiegłego nagrody za osiągnięcia naukowe naliczane będą według punktów IF i w związku z tym proszę nie składać wniosków w tej kategorii.

Ze względu na ograniczoną wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody uprzejmie proszę o wnioskowanie do nagród kandydatów posiadających wyróżniające osiągnięcia dydaktyczne lub organizacyjne w roku kalendarzowym 2019 wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

Uzasadnione wnioski o nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi proszę przedkładać zgodnie z cyt. wyżej komunikatem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2020 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UJ CM w wersji papierowej i elektronicznej (w formie edytowalnej) na adres:  dziekwl@cm-uj.krakow.pl (wnioski dla tej grupy pracowników nie wymagają opinii RWL).

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Maciej Małecki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast