Pismo prof. dr hab. Magdaleny Strus Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu do Kierowników jednostek organizacyjnych UJ CM

Kraków, dnia 5 maja 2020 r.

Szanowni Państwo
Kierownicy
Jednostek Organizacyjnych UJ CM

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o zachęcenie wszystkich pracowników posiadających co najmniej stopień naukowy dr. habilitowanego, do składania wniosków z proponowanymi tematami badawczymi dla doktorantów, którzy będą ubiegali się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2020/2021.

Podobnie jak w roku ubiegłym ze względu na ograniczoną pulę dostępnych miejsc dla doktorantów w trzech dyscyplinach (nauki medyczne – 20 miejsc; nauki farmaceutyczne 8 miejsc, nauki o zdrowiu 8 miejsc), pragniemy zachować równowagę pomiędzy ofertą tematów badawczych reprezentujących zarówno nauki przedkliniczne jak i kliniczne.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zachęcenie wszystkich potencjalnych promotorów, aby zgłaszali tematy badawcze do naszej Szkoły Doktorskiej.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na sytuację epidemiczną termin naboru tematów badawczych zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Na stronie internetowej Szkoły w zakładce rekrutacja 2020/2021 dostępne są zasady oraz szczegółowe warunki i tryb rekrutacji oraz w zakładce promotor dostępny jest formularz zgłoszenia tematu badawczego:
https://szkoladoktorska.cm-uj.krakow.pl/promotor/2020-2021/formularz-zgloszenia-tematu-badawczego-do-programu-doktorskiego-w-dyscyplinie-nauki-medyczne-nauki-farmaceutyczne-nauki-o-zdrowiu/

 

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Magdalena Strus

Dyrektor
Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

 

oryginał pisma prof. dr hab. Magdaleny Strus do Kierowników jednostek organizacyjnych UJ CM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast