Otwarcie tury do składania wniosków o przyznanie stypendiów na rok ak. 2018/2019

Szanowni Państwo,

W systemie Usosweb została otwarta tura do składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia należy wygenerować odpowiedni wniosek, wydrukować, podpisać oraz złożyć wraz z niezbędną dokumentacją u koordynatorów ds. pomocy materialnej.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na stronie Wydziału Lekarskiego: https://wl.cm.uj.edu.pl/studenci/sprawy-socjalne-studentow/

 

 

 

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast