Komunikat nr 15-2020 Dziekana związany z planowaniem zajęć e-zdalnych na rok akademicki 2020/2021

Kraków, dnia 5 maja 2020 r.

Do Kierowników Jednostek WL oraz Koordynatorów zajęć na wszystkich kierunkach nauczanych na Wydziale Lekarskim UJ CM

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że prace nad programem nauczania na rok akademicki 2020/2021 na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz dietetyce zbliżają się do finalizacji.

Biorąc pod uwagę ostatnie doświadczenia związane z formą nauczania zdalnego oraz fakt, że większość kadry dydaktycznej posiada obecnie umiejętność posługiwania się narzędziami do e-learningu, zwracam się do Państwa z prośbą o ponowne rozważenie zwiększenia liczby takich godzin w programie nauczania na kolejny rok akademicki.
Prośba jest formułowana po konsultacji z prodziekanami i pełnomocnikami odpowiedzialnymi za sprawy programowe na poszczególnych kierunkach studiów oraz z samorządem studenckim.

Ewentualne wnioski o planowe zwiększenie liczby godzin zajęć zdalnych w roku akademickim 2020-2021 prosimy kierować do dnia 12 maja 2020 do prodziekana Prof. Przemko Kwinty na adres mailowy: przemko.kwinta@uj.edu.pl

Ostateczną decyzję o zwiększeniu takich godzin podejmie p. Prof. Kwinta, uwzględniając między innymi zapisy standardów nauczania na poszczególnych kierunkach.

Wniosek powinien mieć następującą strukturę:

Proponowana zmiana formy zajęć z… (kierunek, nazwa przedmiotu, rok studiów):

wykład – e-learning (proponowana liczba godzin)

seminaria – e-learning (proponowana liczba godzin)

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:

Przesyłam pozdrowienia,

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast