Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego z dnia 20 marca 2018 r.

Działając na podstawie § 6 Zarządzenie nr 10 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Collegium Medicum na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – ustanawiam w dniu 29 marca 2018 r. począwszy od godz. 12:00, godziny wolne od zajęć dydaktycznych na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Dziekan
Prof. dr hab. Maciej Małecki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast