Badanie poziomu umiędzynarodowienia – zapraszamy do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,

Do 30 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim zostanie przeprowadzone badanie ankietowe mające na celu ocenę poziomu umiędzynarodowienia uczelni. Badanie skierowane jest do całej społeczności akademickiej, dlatego głos każdego studenta ma dla nas ogromne znaczenie. Ankieta jest anonimowa.

Badanie pozwoli na:

  • zidentyfikowanie mocnych i słabych stron UJ w zakresie umiędzynarodowienia,
  • określenie stopnia zaangażowania społeczności akademickiej UJ w proces umiędzynarodowienia uczelni,
  • ocenę stopnia mobilności studentów i doktorantów oraz ich szans na globalnym rynku pracy,
  • wypracowanie priorytetów współpracy międzynarodowej.

Akcja ankietowa prowadzona jest na kilkunastu prestiżowych uniwersytetach europejskich, wspólnie z partnerskimi uczelniami zrzeszonymi w sieci Coimbra Group.

Po zakończeniu akcji ankietowej, każda osoba, która weźmie w niej udział, będzie mogła skorzystać z bezpłatnego wstępu do wybranych obiektów uniwersyteckich takich jak Muzeum UJ Collegium Maius, Ogród Botaniczny UJ, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ.

Gorąco zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety.
Link do ankiety: https://www.uj.edu.pl/wspolpraca/ankieta

Za każdą wyrażoną opinię z góry bardzo dziękuję.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Dorota Malec
Prorektor UJ ds. rozwoju

————————————

Dear Members of the Academic Community,

From 2 till 30 April 2019, the Jagiellonian University will be conducting a questionnaire the aim of which is to show the level at which the university has undergone internationalization. The research is directed at the entire academic community, therefore the opinion of each and every undergraduate and graduate student as well as all staff member is equally valid. The survey is anonymous.

The survey will allow us to:

  • identify the strengths and weaknesses of the Jagiellonian University in terms of its internationalization,
  • determine the involvement of the academic community within the process of internationalization,
  • evaluate the mobility of JU students and their chances on the global labour market,
  • develop JU priorities in relation to its international cooperation.

The questionnaire is being conducted at several universities associated within the Coimbra Group.

Participants of the survey will have the possibility of a free visit to selected university facilities, such as the JU Museum Collegium Maius, the JU Botanical Garden, the JU Centre for Environmental Education.

I would appreciate your participating in this questionnaire.
Link to the survey: https://www.uj.edu.pl/wspolpraca/ankieta

Sincerely Yours,
Professor Dorota Malec
Vice-Rector for University Development


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast