Absolwenci kierunku lekarskiego UJ CM ponownie najlepsi w Polsce. Wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji zimowej 2018/2019

Z przyjemnością informujemy, że absolwenci kierunku lekarskiego WL UJ CM po raz kolejny uzyskali najlepszy spośród wszystkich uczelni medycznych w Polsce wynik lekarskiego egzaminu końcowego (LEK). W najliczniejszej kategorii lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach (około 80% wszystkich zdających) zdobyli średnio 134,63 punkty, co stanowi ponad 10 punktów więcej niż średnia dla całego kraju.
Egzamin LEK jest przeprowadzany dwa razy do roku, trwa 4 godziny i składa się z 200 pytań testowych z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, bioetyki i prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i zdrowia publicznego. Zdanie tego egzaminu jest wymagane do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego a wynik punktowy decyduje o pierwszeństwie w uzyskaniu rezydentury i wyborze specjalizacji.
Serdecznie gratulujemy absolwentom naszej uczelni! Składamy też podziękowania kadrze dydaktycznej WL UJ CM za trud włożony w przygotowanie młodych lekarzy.

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast