Absolwenci kierunku lekarskiego UJ CM najlepsi w Polsce. Wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2019

Z przyjemnością informujemy, że studenci kierunku lekarskiego WL UJ CM po raz kolejny uzyskali najlepszy spośród wszystkich uczelni medycznych w Polsce wynik lekarskiego egzaminu końcowego (LEK). Studenci którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich 2 lat zdobyli średnio 140,18 punktów a studenci zdający po raz pierwszy 139,77 punktów co stanowi odpowiednio 8,74 i 9,47 punktów więcej niż średnia dla całego kraju.

Egzamin LEK jest przeprowadzany dwa razy do roku, trwa 4 godziny i składa się z 200 pytań testowych z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, bioetyki i prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i zdrowia publicznego. Zdanie tego egzaminu jest wymagane do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego a wynik punktowy decyduje o pierwszeństwie w uzyskaniu rezydentury i wyborze specjalizacji.

Serdecznie gratulujemy absolwentom naszej uczelni. Składamy też podziękowania kadrze dydaktycznej WL UJ CM za trud włożony w przygotowanie młodych lekarzy.

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM

Dr hab. Grzegorz Kopeć
Prodziekan WL ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast